Hodonín

Odkud?
Jižní proud vyjde z Hodonína, od kostela sv. Vavřince. 
V kolik hodin?
17. 7. 2021 v 7.00 hod. ráno začínáme pěší pouť mší svatou v místním kostele. 
Délka trasy?
147 km, nejdelší den je první a třetí – cca 30 km. 
Jak vypadá den poutníka?
Jdeme v jedné skupině, v jejímž čele poutníci nesou kříž a obraz Ježíše milosrdného. Během chůze se modlíme Korunku k Božímu milosrdenství, růženec a také jiné modlitby, zpíváme, posloucháme přednášky, část cesty budeme putovat jen tak v tichosti. Samozřejmě nesmíme zapomínat, že k životu patří humor a zábava. Na pouti nevyjímaje. Pro odvážné se počítá i se sportem. Bude čas pro duchovní rozhovory i zpověď. V centru každého dne je ranní slavení eucharistie.
Na zádech neseme jen to, co ten den potřebujeme na cestu (voda, pláštěnka atd.) Snídáme a večeříme to, co dostaneme od lidí (pokud nám někde něco dají) anebo co máme v bagáži. Obědy budeme mít z vlastních zásob, nebo co si cestou ulovíme. 
Jak vypadá noc poutníka?
Nocleh je zajištěn na farách či v kulturních domech a po rodinách. Pokud někdo chce spát ve stanu, je přípustná i tato možnost, pokud vám někdo poskytne místo na své zahradě nebo louce. Poutník s sebou musí mít spacák, karimatku. Věci, které používáme jenom na noc, jsou převáženy autem.
Trasa poutě:
17. 7. – 7:00 mše sv. v Hodoníně, odchod po mši cca 7:50 – cca 19:00 příchod do Žarošic
18. 7. (neděle) – 8:00 farní mše sv. v Žarošicích, 9:00 odchod  – cca 17:00 příchod do Slavkova a večerní mše svatá s farností
19. 7. (pondělí) – 7:30 odchod ze Slavkova – cca 18:00 příchod do Křtin a poutnická mše svatá
20. 7. (úterý) – 8:00 odchod ze Křtin –   17:00 mše svatá s farností ve Sloupu
21. 7. (středa) – 7:00 odchod ze Sloupu – cca 18:00 příchod do Kunštátu a mše svatá s farností
22. 7. (čtvrtek) – 7:00 odchod;  za dobrého počasí mše svatá uprostřed cesty – cca 19:00 příchod do Dalečína
23. 7. (pátek) – 7:00 odchod – cca 14:00 příchod Slavkovice
V sobotu je pak závěrečná děkovná poutní mše sv. v 10:00 ve Slavkovicích.
Co cestou uvidíme?
Začínáme na nenáročném rovinatém terénu jižní Moravy. Nebudeme chráněni stínem stromů, ale naši cestu budou lemovat stovky hlav vinné révy, která oblažuje nejen oko poutníka, ale v tekuté formě každé lidské srdce. Cestou přespáváme na třech významných mariánských poutních místech naší brněnské diecéze, jimiž jsou Žarošice, Sloup a Křtiny, kam putují každý rok stovky poutníků. My máme tu možnost navštívit je všechny během jednoho týdne. Čím víc se budeme blížit ke Slavkovicím, tím bude terén členitější, ale také lesnatější, takže pokud bude hodně svítit slunce, schová nás stín stromů. Krásu přírody budeme moci obdivovat a za ni Pána chválit nejen na Drahanské vrchovině v Moravském Krasu ale i na Vysočině v povodí Svratky.
Konec trasy je ve Slavkovicích, v srdci Vysočiny, na úpatí Žďárských vrchů.
Kolik to stojí?
Stejně jako všechno, tak i tato pěší pouť stojí hodně obětí. Ale žádná láska se bez oběti neobejde. Protože nás doprovází vozidlo, které veze naše věci, a je potřeba zajistit i zpěvníčky a některé věci okolo, je třeba obětovat i něco ze svých financí. Náklady na poutníka jsou 500 Kč.
Jinak je možné připojit se i cestou během pouti.  
Kdo vede hodonínský proud pěší pouti a do kdy se můžete přihlásit?

Proud vede o. Jaroslav Sojka.
Uzavírka přihlášek je 30. června.
Kontakt: j.sojka@email.cz, tel: 732 951 303
 

www.pout.cz | Prog. Mouser.cz, 2017 | Admin