Pěší pouť

Pěší pouť k Božímu milosrdenství se koná od roku 2009. Je to pouť pro ty, kdo potřebují Boží milosrdenství. V roce 2017 v rámci 9-tého ročníku poutníci připutovali do Slavkovic v pěti skupinách - z Českých Budějovic (39 poutníků), Prahy (51 poutníků), Fulneku (65 poutníků), Hodonína (38 poutníků) a nově z Mladé Boleslavi (27 poutníků). Celkem tedy putovalo 220 poutníků.

Trasy Pěší pouti vedly skrze všechny diecéze kromě plzeňské, poutníci pocházeli ze všech diecézí naší vlasti. Pěší putování trvalo 7 dnů, s tím, že poutníci zůstávají jeden den ve Slavkovicích. Heslem letošní Pěší pouti byla slova Ježíše z kříže: „Hle, tvá matka“.

Termín jubilejního 10-tého ročníku Pěší pouti k Božímu milosrdenství bude 21.-28. července 2018.

  Schematická mapa (PDF) ke stažení:

Mapa

Plakát Pěší pouti (PDF) ke stažení:

 Plakat

www.pout.cz | Prog. Mouser.cz, 2017 | Admin